7 kondygnacji, sale konferencyjne, wygodne kanapy i 54 kilometry półek na książki - tak wygląda nowa wspólna biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To jedna z najnowocześniejszych takich placówek w Europie.

Oficjalne otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej zaplanowano na październik, ale już dziś można było zwiedzić nowoczesny gmach. W pierwszym etapie do CINiBA zostanie przeniesionych około 800 tysięcy książek. Wszystkie zostały już wyposażone w chipy elektroniczne, a około 340 tysięcy z nich w dodatkowe zabezpieczenia, które pozwolą wypożyczać je bez udziału bibliotekarza.

W strefie ogólnodostępnej znajdzie się literatura polecana przez naukowców, podręczniki, skrypty, literatura najnowsza, najbardziej popularne tytuły dla poszczególnych dziedzin wiedzy, oraz wszystkie te pozycje, do których zagląda się najczęściej.

Zakończył się już etap wyposażania gmachu w meble, a rozpoczęły prace związane z informatyzacją obiektu (będzie tu m.in. 300 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników i pracowników biblioteki).

Koszt inwestycji to blisko 80 mln złotych, z czego prawie 53 mln złotych wyłożył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Poza UE i uczelniami projekt współfinansują również samorząd województwa śląskiego, miasto Katowice oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.