Karta Polaka nie uprawnia do osiedlania się w Polsce, choć potwierdza polskie pochodzenie. Dokument nie gwarantuje też otrzymania wizy Schengen, umożliwia za to prowadzenie działalności gospodarczej i bezpłatną pomoc zdrowotną - pisze "Gazeta Prawna".

Osoba, której została przyznana Karta Polaka, może prowadzić działalność gospodarczą w kraju na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Posiadacze dokumentu mogą także podejmować pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na nią.

Karta daje także prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, zagrożenia zdrowia i życia, czyli np. wypadku, zatrucia, porodu.

Otrzymanie dokumentu umożliwia danej osobie ubieganie się o zwolnienie z opłaty za krajową długoterminową wizę pobytową, która uprawnia do wielokrotnego wjazdu. Nie ma ona jednak prawa do podróżowania bez paszportu i wiz Schengen po krajach Unii Europejskiej - wyjaśnia "Gazeta Prawna".