Jacek Jezierski jest kandydatem prezydium klubu PiS na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Szef klubu PiS Marek Kuchciński przedstawił tę kandydaturę posłom PiS podczas czwartkowego posiedzenia klubu. Obecnie Jezierski jest wiceprezesem Izby.

Kluby mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów do NIK do 20 czerwca. PiS rozważał jak dotąd cztery kandydatury: ministra skarbu Wojciecha Jasińskiego, szefa BBN Władysława Stasiaka, szefowej KRRiT Elżbiety Kruk i senatora PiS Zbigniewa Romaszewskiego.

Jezierski, absolwent biologii na Uniwersytecie Gdańskim, rozpoczął pracę w NIK w 1992 r. na stanowisku wicedyrektora Zespołu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, a po reorganizacji Departamentu Ochrony Środowiska i Budownictwa. W sierpniu 1998 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Kadencja obecnego prezesa NIK Mirosława Sekuły kończy się w lipcu.