Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał wycofanie z obrotu na terenie całego kraju szczepionki dla dzieci przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - Euvax B o numerze serii UVA 06014, której data ważności kończy się w kwietniu.

Obrót tą serią szczepionki lubelski inspektor farmaceutyczny wstrzymał na terenie województwa lubelskiego w marcu. Późniejsze badanie próbki w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie wykazało, iż nie spełnia ona wymagań specyfikacji wytwórcy ze względu na jej niejednorodność. To 14 kwietnia stało się podstawą do wycofania przez GIF serii szczepionki z obrotu na terenie całego kraju.

Jak powiedział rzecznik PZH Paweł Trzciński, badana w zakładzie próbka szczepionki nie była zanieczyszczona, a jedynie stwierdzono brak jej jednorodności. Nie jest to sytuacja, która stwarzałaby poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia - dodał.

Wstrzymanie obrotu wszystkimi seriami Euvaksu B Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał także w maju 2007 r. Światowa Organizacja Zdrowia alarmowała wówczas, że w Wietnamie u osób, którym zaaplikowano szczepionkę, wystąpiły skutki niepożądane; były także przypadki śmiertelne.

Decyzję tę GIF uchylił dwa miesiące później na wniosek prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, gdyż nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego zgonów trzech noworodków z podaniem szczepionki Euvax B.

Euvax B to rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, obowiązkowo podawana noworodkom.