Izrael i Palestyńczycy wznawiają rozmowy na temat kolejnych

etapów wycofania wojsk państwa żydowskiegio z Zachodniego Brzegu

Jordanu. Rzecznik izraelskiego premiera Ehuda Baraka poinformował, że

negocjatorzy spotkają się jutro w Jerozolimie. Ostatnie rokowania,

prowadzone dwa dni temu nie przyniosły żadnego porozumienia.

Zgodnie z porozumieniem z Wye River Izrael ma się wycofać łącznie z

13 procent terenów Zachodniego Brzegu Jordanu. Pierwszy etap

został przeprowadzony jeszcze za rządów premiera Benjamina Netanjahu.

Później porozumienie zamrożono, gdyż Izrael oskarżył stronę Palestyńską

o niewypełnianie swych zobowiązań dotychczących walki z terroryzmem.