Prezydent Lech Kaczyński powołał Irenę Sendlerową do Kapituły Orderu Orła Białego. Ostatnio, z powodu niezłożenia oświadczeń lustracyjnych stanowiska w Kapitule stracili eurodeputowany Bronisław Geremek i były premier Tadeusz Mazowiecki.

Irena Sendler w czasie II wojny światowej kierowała Sekcją Pomocy Dzieciom działającą w ramach konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Gdy w drugiej połowie 1942 r. rozpoczęła się likwidacja getta, Sendlerowa zainicjowała akcję ratowania dzieci z getta. Wyprowadzane z getta, były umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Przygotowywano im fałszywe dokumenty i wspomagano materialnie. Uratowano w ten sposób 2500 dzieci.

W 1965 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał Irenie Sendler tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, a w 1991 r. otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. Mieszka w Warszawie. Pod koniec stycznia Przedstawiciele Forum Żydów Polskich i organizatorzy akcji zbierania podpisów pod kandydaturą Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla przekazali je Kancelarii Prezydenta. Podpisów zebrano ponad 12 tysięcy.

Order Orła Białego jest najwyższym polskim orderem. Został ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. i przywrócony w 1992 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Przyznaje się go najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Kapituła stoi na straży honoru orderu, dla którego została ustanowiona. Kapituła m.in. opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, może wystąpić do prezydenta z takimi wnioskami, może wystąpić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących orderu. Obecnie w jej skład wchodzą: Andrzej Gwiazda oraz prof. Władysław Bartoszewski.