Bronisław Geremek stracił stanowisko w Kapitule Orderu Orła Białego - poinformował Maciej Łopiński z Kancelarii Prezydenta. Wszystko z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego.

Termin złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Geremka w 

związku z zasiadaniem w Kapitule Orderu Orła Białego upłynął 4

maja.

Kapituła Orderu Orła Białego stoi na straży honoru tego orderu - najstarszego i najważniejszego odznaczenia państwowego. Członkowie Kapituły Orderu Orła Białego powoływani są przez

prezydenta na pięć lat spośród osób, które zostały odznaczone tym Orderem. Wielkim Mistrzem Kapituły jest za każdym razem urzędujący prezydent.

Łopiński poinformował, że prezydent Lech Kaczyński zamierza

uzupełnić skład Kapituły. Na razie nie wiadomo, kto mógłby zasiąść w Kapitule. Orderem Orła Białego są odznaczeni m.in.: Leszek Balcerowicz, Wiesław Chrzanowski, Marek Edelman, Irena Sendler, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Aleksander Kwaśniewski.

Pod koniec kwietnia, także z powodu niezłożenia oświadczenia

lustracyjnego stanowisko w Kapitule stracił były premier Tadeusz

Mazowiecki.

Łopiński tłumaczył, że sytuacja Geremka i wcześniejszy przypadek Mazowieckiego są analogiczne. Podkreślił, że Geremek stracił stanowisko w Kapitule nie na podstawie decyzji prezydenta, ale z mocy obowiązującego prawa.

Według Łopińskiego, ustawa lustracyjna dotyczy wszystkich osób

mianowanych lub powołanych przez prezydenta na stanowisko

publiczne. Jak dodał, ustawodawca nie rozróżnia funkcji pełnionych społecznie (takich jak członkostwo w Kapitule) od stanowisk urzędników państwowych.