Irena Sendler, Polka, która w czasie okupacji hitlerowskiej ocaliła 2,5 tysiąca żydowskich dzieci została nagrodzona Orderem Uśmiechu. To jedyne na świecie odznaczenie, które przyznawane jest przez dzieci.

97-letnia laureatka mówiła z wyraźnym trudem, dziękując za wyróżnienie:

Kilka miesięcy temu Irena Sendler została nominowana do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla.

W czasie wojny kierowała Sekcją Pomocy Dzieciom działającą w ramach konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom "Żegota". Gdy w drugiej połowie 1942 r. rozpoczęła się likwidacja getta, Sendlerowa zainicjowała akcję ratowania dzieci z getta. Wyprowadzane z getta, były umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Przygotowywano im fałszywe dokumenty i wspomagano materialnie. Uratowano w ten sposób 2500 dzieci.

W 1965 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał Irenie Sendler tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, a w 1991 r. otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. Mieszka w Warszawie. Pod koniec stycznia Przedstawiciele Forum Żydów Polskich i organizatorzy akcji zbierania podpisów pod kandydaturą Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla przekazali je Kancelarii Prezydenta. Podpisów zebrano ponad 12 tysięcy.