W czasie wojny uratowała 2500 żydowskich dzieci, w końcu doczekała się należnych jej honorów. Senat RP oddał hołd Irenie Sendlerowej.

Zespół kierowany przez Irenę Sendlerową, dziś już w większości nieżyjących osób świeckich i duchownych, przyczynił się w sposób decydujący do uratowania życia co najmniej 2500 dzieci, skazanych na zagładę - czytamy w uchwale Senatu. 97-letnia bohaterka nie uczestniczyła w uroczystości ze wzgledu na zły stan zdrowia.

W czasie wojny kierowała Sekcją Pomocy Dzieciom działającą w ramach konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom "Żegota". Gdy w drugiej połowie 1942 r. rozpoczęła się likwidacja getta, Sendlerowa zainicjowała akcję ratowania dzieci z getta. Wyprowadzane z getta, były umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Przygotowywano im fałszywe dokumenty i wspomagano materialnie. Uratowano w ten sposób 2500 dzieci.

W 1965 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał Irenie Sendler tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, a w 1991 r. otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. Mieszka w Warszawie. Pod koniec stycznia Przedstawiciele Forum Żydów Polskich i organizatorzy akcji zbierania podpisów pod kandydaturą Ireny Sendlerowej do Pokojowej Nagrody Nobla przekazali je Kancelarii Prezydenta. Podpisów zebrano ponad 12 tysięcy.