Iraccy tłumacze, którzy współpracowali z naszą armią - będą w Polsce klepać biedę. Tak wynika z informacji, które nasz reporter Marek Smółka zdobył w ministerstwie pracy. To ten resort ma odpowiadać za asymilację Irakijczyków. Tłumacze z Iraku wraz z rodzinami od kilku tygodni są już w naszym kraju - w ośrodku przejściowym.

W ośrodku przejściowym Irakijczycy czekają na legalizację pobytu w Polsce. Formalności mogą potrwać do końca roku. Później adaptacja będzie jak skok na głęboką wodę. Irakijczycy mogą liczyć tylko na skromną pomoc. Tłumacze w kontyngencie nie musieli mówić po polsku, dlatego od rządu dostaną pieniądze przede wszystkim na naukę języka. Na samym początku – myślimy, że przez około rok – będą otrzymywali od około 500 złotych do 1200 na rodzinę, na naukę języka lub dopłatę do wynajmu mieszkania - mówi Bożena Diaby z ministerstwa pracy i polityki społecznej. Przyznaje, że to niewiele. Zwłaszcza, że pracy Irakijczycy będą musieli szukać sobie sami.

Latem MON informował, że programem pomocowym mogłoby po zakończeniu operacji irackiej zostać objętych ok. 200 osób, w tym rodziny współpracujących z naszymi żołnierzami Irakijczyków. Przeważająca część Irakijczyków, współpracujących z PKW w Iraku, która ubiegała się o pomoc, nie zdecydowała się jednak na przyjazd do Polski, skorzystała natomiast z innych form pomocy.

Rządowy Program Pomocy Cudzoziemcom i Innym Osobom Współpracującym z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i Straży Granicznej, Wydzielonymi do Realizacji Zadań Poza Granicami Państwa przewiduje trzy alternatywne formy pomocy.

Są to wypłacenie bezzwrotnej, jednorazowej zapomogi do wysokości 40 tys. dolarów osobie współpracującej lub jej rodzinie, która ma pozwolić na zorganizowanie sobie na nowo dalszego życia w Iraku; pomoc w osiedleniu się w państwach sąsiadujących, wskazanych przez kandydata oraz udzielenie bezzwrotnej, jednorazowej zapomogi do wysokości 40 tys. dolarów na osiedlenie się; umożliwienie cudzoziemcowi ubiegania się o ochronę na terytorium Polski, co oznacza udzielenie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, azylu lub zgody na pobyt tolerowany.