Wraz z rozwojem Internetu w Polsce powstają pracownie komputerowe, które kształcą przyszłych magistrów. Na Podkarpaciu w najbliższym czasie powstanie około 40 tego typu placówek.

Pracownie komputerowe mają zastąpić klasyczne sale wykładowe. Po naciśnięciu klawisza w dowolnym miejscu i o dowolnej porze student będzie mógł zgłębiać wiedzę w dowolnych kierunkach. Zajęcia będą się odbywać za pośrednictwem Internetu, ale egzaminy będą tradycyjne. Po każdym semestrze studenci będą musieli spotkać się z egzaminatorami oko w oko. Wirtualne studia będą kosztowały około 1,5 tysiąca złotych za semestr.

22:00