Przed ministerstwem rolnictwa odbył się happening, który był formą protestu przeciwko uprawom genetycznie modyfikowanym. Ekolodzy domagali się zakazu handlu nasionami GMO, a także ich wysiewu. W akcji wzięło udział około 30 osób.

Happening zorganizowały organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie "Polska Wolna od GMO", Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Koalicji Polska Wolna od GMO.

W lipcu sejm uchwalił ustawę o nasiennictwie. Jest w niej przepis dotyczący możliwości rejestracji odmian transgenicznych, co wzbudziło dużo kontrowersji wśród ekologów. Pod koniec sierpnia prezydent Bronisław Komorowski zawetował ustawę, nazywając ją bublem prawnym. Dokument trafił ponownie do Sejmu, który miał zdecydować, czy przyjmuje weto. Głosowanie w minionej kadencji jednak nie odbyło się, co oznacza, że lipcowa ustawa o nasiennictwie nie wejdzie w życie.