80 lat po upadku Austro-Węgier potomkowie ostatniego cesarza z rodu Habsburgów domagają się zwrotu części rodowego majątku. Z żądaniem takim wobec rządu w Wiedniu wystąpił Christian Habsburg, syn żyjącego w Belgii Karola Ludwika Habsburga.

Habsburgowie domagają się zwrotu tylko tej części majątku, którą ich przodkowie zakupili z własnych pieniędzy i utracili w wyniku dwóch wojen światowych: lasów, niektórych zamków, domów, kilku innych posiadłości. Inaczej trzeba by im było zwrócić pół Austrii i sporą część Europy.

Konkretnie domagają się zwrotu 20 tysięcy hektarów lasów na terenie Austrii, pałacu pod Wiedniem i kilku nieruchomości w samym Wiedniu, m.in. terenów na których stoi słynne muzeum sztuki Albertina.

Habsburgowie próbowali wielokrotnie odzyskać chociażby część swojego majątku: zaraz po wojnie w 1945 roku, następnie w 1951, w 1955, w 1995. Bezskutecznie. Rząd w Wiedniu odrzuca te żądania jako niezgodne z konstytucją Republiki Austriackiej.

22:55