Związkowcy z kopalni "Budryk" w Ornontowicach na Śląsku zakończyli w nocy prowadzony pod ziemią protest głodowy i wyjechali na powierzchnię. W sumie głodówkę prowadziło 8 osób.

Protestujący otrzymali pisemną gwarancję, że od stycznia tzw. stawki osobistego zaszeregowania górników mają wzrosnąć o 3 zł. Wcześniej związkowcy chcieli, aby nastąpiło to już od grudnia.

Także w styczniu załoga kopalni ma otrzymać jednorazowe świadczenie o wartości 300 zł. Wcześniej zarząd zgodził się, by górnicy w styczniu dostali bony towarowe o wartości tysiąca złotych.

Porozumienie między zarządem kopalni a związkami zawodowymi zawarto po trwających od piątkowego rana rozmowach, prowadzonych przy udziale negocjatorów.

W związku z zawarciem porozumienia w poniedziałek nie dojdzie w kopalni do strajku generalnego, którym grozili związkowcy.