Charakterystyka dowolnego bohatera "Kamieni na Szaniec" lub "Syzyfowych Prac", analiza dwóch wierszy i dwa dodatkowe pytania na dowolny temat - to zadania na teście kompetencyjnym dla gimnazjalistów. Pół miliona uczniów III klas pisało egzamin, który miał sprawdzić ich wiedzę humanistyczną. Jutro czeka ich test matematyczno-przyrodniczy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.

Młodzież zaskoczona była tym, że nie było rozprawki, a charakterystyka bohaterów lektur.

Dwóch uczniów, którzy jeszcze nie ochłonęli po egzaminie, reporter RMF FM wypytywał, jak im poszło:

Z czytywaniem, jak się okazuje, jest różnie, zdecydowana większość gimnazjalistów nie czyta lektur lecz korzysta z internetowych skrótów.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Jak wypadli, gimnazjaliści dowiedzą się w połowie czerwca.