Dziś, jutro i pojutrze przeprowadzony zostanie próbny egzamin dla gimnazjalistów. Mogą w nim wziąć udział wszystkie szkoły. Pierwszego dnia odbędzie się próbny egzamin z wiedzy humanistycznej, drugiego z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a trzeciego z języka obcego.

Próbny egzamin ma pokazać, co uczniowie umieją dobrze, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Jak powiedziała wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka, do szkół trafiły już drogą elektroniczną arkusze egzaminacyjne przygotowane przez CKE. Prace rozwiązane przez uczniów sprawdzą nauczyciele w szkołach.

Tak jak właściwy egzamin, egzamin próbny z wiedzy humanistycznej został podzielony na dwie części: uczniowie jako pierwszy dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, następnie przystąpią do bloku zadań z języka polskiego.

Tak samo na dwie części został podzielony próbny egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: w pierwszym bloku znajdą się zadania z nauk przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii, a w drugim będą zadania z matematyki.

Próbny egzamin z języka obcego przeprowadzany będzie na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Prawdziwy test wiedzy na wiosnę

Właściwy egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 kwietnia. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie kwietniowym będą zdawać go w drugim terminie w dniach 3, 4 i 5 czerwca.