Prezydent Andrzej Duda mianował gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Zgodnie z postanowieniem prezydenta generał rozpocznie pełnienie funkcji 1 stycznia 2017 r. Dowództwo Operacyjne jest jednym z dwóch głównych dowództw w polskich siłach zbrojnych. Odpowiada za organizację ćwiczeń, podlegają mu kontyngenty działające za granicą, zadaniem DORSZ jest też planowanie i dowodzenie wojskami i elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych w sytuacjach kryzysowych.


Gen. Wojciechowski jest od sierpnia 2015 zastępcą dowódcy operacyjnego RSZ i jednym z autorów reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Wcześniej, w Sztabie Generalnym WP, kierował pracami nad wdrożeniem wojennego systemu dowodzenia. W 2011 r. dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4. Zielonogórskiem Pułkiem Przeciwlotniczym. W latach 2009-2010 dowodził wielonarodową Grupą Bojową UE, a w trakcie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005 r. kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.
Gen. Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony narodowej, Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, szkoły NATO w Oberammergau oraz studium polityki obronnej w US Army War College w Carlisle. Od 2013 roku kierował departamentem strategii i planowania obronnego MON. 
Szef BBN Paweł Soloch poinformował też, że prezydent zdecydował o mianowaniu gen. bryg. Wiesława Kukuły na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. 
"Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w kwestii zmiany na stanowisku dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w związku ze złożeniem wypowiedzenia stosunku służbowego przez generała Mirosława Różańskiego" - poinformował szef BBN.

Przypomniał, że gen. Różański formalnie pozostaje dowódcą generalnym, jest na urlopie, a zastępuje go gen. broni Leszek Surawski.

Soloch zapowiedział także, ze w najbliższym czasie prezydent podejmie decyzję w sprawie zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego. Potwierdził, że gen. Mieczysław Gocuł złożył rezygnację z końcem stycznia przyszłego roku.

W połowie grudnia Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przyjął dymisję generała broni Mirosława Różańskiego. Był on Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak poinformowano wtedy w komunikacie MON, minister polecił generałowi wykorzystać zaległy urlop. Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych podlega w czasie pokoju zdecydowana większość polskich żołnierzy.

Dowództwo generalne zostało utworzone reformą systemu dowodzenia wprowadzoną na początku 2014 r. PiS od początku krytykowało reformę, argumentując, że jest ona niezgodne z konstytucją. Po objęciu MON minister Antoni Macierewicz zapowiedział zmiany w systemie dowodzenia. Prezydent Duda w wywiadzie dla PAP ocenił, że obecny system dowodzenia "de facto prowadził do rozmycia odpowiedzialności".

Pod koniec października Antoni Macierewicz zapowiadał, że projekt zmiany systemu dowodzenia trafi do Sejmu jeszcze w tym roku.

(ug)