Dziesiątki zmian polegających głównie na zmniejszeniu częstotliwości kursowania autobusów i trolejbusów oraz skróceniu niektórych kursów - wszystko przez "sytuację pandemiczną i budżetową samorządów". Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni od 1 lutego zapowiada małą rewolucję w miejskim transporcie publicznym.

Zmiany będą obowiązywały od poniedziałku, 1 lutego. Jak informuje ZKM Gdynia, "polegają one przede wszystkim na wprowadzeniu rozkładów jazdy uwzględniających rozpoczęcie eksploatacji elektrobusów oraz zmian w ofercie przewozowej uwarunkowanych obecną sytuacją epidemiczną i budżetową samorządów".

Ulicami Gdyni pojadą nowe autobusy

Tabor ZKM Gdynia wzbogacił się ostatnio o 16 elektrobusów standardowych i 8 przegubowych.

Nowymi elektrobusami będzie można podróżować na kilku liniach: 128, 133, 150, 190, 282, N40 i N94 oraz dodatkowo 104 i 196 - w godzinach porannego szczytu przewozowego.

ZKM wymienia 29 zmian, jakie nastąpią od 1 lutego

Jak informuje przewoźnik, zmiany są spowodowane mniejszą liczba pasażerów.

Cytat

Mieszkańcy miast ograniczyli swoją mobilność zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego - co przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży biletów
- czytamy na stronie ZKM Gdynia.

Jak dodaje spółka, "w takich uwarunkowaniach pewne oszczędności w wydatkach budżetowych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej okazały się niezbędne, ale są one relatywnie niewielkie". ZKM podkreśla, że zmiany "dotyczą tych kursów lub linii, gdzie z pomiarów potoków pasażerskich wynika jednoznacznie, że liczba pasażerów spadła bardzo mocno".

Szczegóły zmian wprowadzanych od 1 lutego 2022 r. są następujące:

 • zastąpienie autobusów przez trolejbusy w kilku parach kursów na linii 181 (Kacze Buki - Sopot Reja) w dni robocze w porannym szczycie przewozowym oraz w godzinach wieczornych, co zapewnia trolejbusom wzrost udziału w obsłudze tej linii do 75%;
 • zwiększenie liczby kursów obsługiwanych pojazdami przegubowymi na liniach: X, 109, 173 i 209 (na linii 109 pojazdami przegubowymi zaplanowano obsługę w dni robocze wszystkich kursów w godzinach 6-19);
 • zmniejszenie częstotliwości kursowania trolejbusów w dni robocze w godzinach porannego szczytu przewozowego na liniach: 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 - z 12 do 15 minut oraz na liniach 23 i 33 - z 24 do 30 minut;
 • zmniejszenie częstotliwości kursowania trolejbusów: na liniach 22, 25 i 28 we wszystkie dni tygodnia w godzinach 20-21 w kierunku Cisowy, Pustek Cisowskich i Chyloni do Śródmieścia - z 20 do 30 minut;
 • likwidacja dwóch kursów na linii 21 wykonywanych w dni robocze w godzinach wczesnowieczornych na skróconej trasie - z Gdyni Dworca Gł. PKP do Orłowa SKM "Klif";
 • likwidacja na linii 27 w dni robocze i w soboty w godzinach wieczornych trzech kursów z Cisowy do Kaczych Buków i uruchomienie w zamian za nie trzech kursów zjazdowych w ramach linii 710 trolejbusów z Cisowy do Grabówka oraz czterech kursów linii 27 na części trasy, tj. z Węzła Franciszki Cegielskiej do Kaczych Buków - zapewniających wydłużenie okresu funkcjonowania komunikacji miejskiej w tej relacji o godzinę, tj. do ok. godz. 21:30;
 • zmniejszenie częstotliwości kursowania trolejbusów na linii 30 w dni robocze w godzinach międzyszczytowych (8-13) - z 20 do 40 minut oraz ograniczenie okresu funkcjonowania tej linii do godziny 13;
 • ograniczenie okresu funkcjonowania linii trolejbusowej 320 (Dworzec Główny PKP - Przystań Żeglugi) w dni robocze do godzin 8:30-14:00 (zamiast 8:30-18:00) przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości kursowania z 30 do 40 minut oraz zawieszenie funkcjonowania tej linii w soboty;
 • zastąpienie jednej pary kursów na linii autobusowej 125 (Redłowo Szpital - Pogórze Dolne) w dni robocze w godzinach porannego szczytu przewozowego przez parę kursów na linii 105 (Redłowo Szpital - Mechelinki), co zapewnia dodatkowe połączenie na trasie Pogórze Dolne - Mechelinki - Pogórze Dolne;
 • zastąpienie na linii 105 kursu zjazdowego z Mechelinek do Pogórza Dolnego oraz kursu na linii 125 z Pogórza Dolnego do Redłowa w dni robocze w godzinach wieczornych kursem linii 105 na całej trasie tej linii - z Mechelinek do Redłowa;
 • zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów na linii 119 (Dworzec Morski - Wzgórze św. Maksymiliana Syrokomli) w dni robocze w godzinach międzyszczytowych (8:30-13:30) - z 20 do 30 minut oraz skrócenie okresu funkcjonowania tej linii o godzinę (do godz. 17);
 • uruchomienie na linii 140 dodatkowego kursu w dni robocze i soboty w godzinach wieczornych z Dworca Głównego PKP do Wiczlina Niemotowa;
 • wycofanie linii 147 z obsługi ul. Polskiej (skrócenie 3 kursów realizowanych w tej relacji do Dworca Głównego PKP);
 • uruchomienie dodatkowych par kursów na linii 160 (Dworzec Główny PKP - Chwarzno Polanki) w dni robocze i soboty w godzinach wieczornych, umożliwiające zmniejszenie liczby zajazdów autobusów linii 147 do przystanku Chwarzno Polanki;
 • likwidacja kilku kursów na linii 141 (Witomino Sosnowa - Pogórze Górne) w dni robocze w godzinach szczytów przewozowych oraz uruchomienie dodatkowego kursu w dni robocze w godzinach wieczornych z Witomina do Pogórza Górnego, wydłużającego okres funkcjonowania komunikacji miejskiej w tej relacji o 30 minut;
 • zmniejszenie liczby kursów na linii 159 (Chylonia Dworzec PKP - Pustki Cisowskie) - poprzez likwidację kursów w dni robocze w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego oraz wszystkich kursów w niedziele i święta;
 • zmniejszenie liczby kursów na linii 180 (Karwiny Tuwima - Redłowo Szpital) w dni robocze w godzinach porannego szczytu przewozowego oraz skrócenie okresu funkcjonowania linii w dni robocze o godzinę (do godz. 15:30);
 • zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów linii 182 (Węzeł Franciszki Cegielskiej - Obłuże Maciejewicza) w dni robocze w godzinach międzyszczytowych (8:30-13:30) - z 20 do 40 minut oraz ograniczenie okresu funkcjonowania linii do godziny 17:30;
 • zmniejszenie liczby kursów na linii 190 (pl. Kaszubski - Witomino Leśniczówka) w dni robocze w godzinach porannego szczytu przewozowego oraz uruchomienie dodatkowego kursu w godzinach wieczornych;
 • zmniejszenie liczby kursów na linii szczytowej 209 (pl. Kaszubski - Babie Doły) - poprzez likwidację w dni robocze wszystkich kursów w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego;
 • ograniczenie okresu funkcjonowania linii W (Redłowo Szpital - Pustki Cisowskie) w niedziele i święta do godzin 10-19 (zamiast 9-20);
 • wydłużenie trasy linii nocnej N40 (Pogórze Dolne - Dworzec Główny PKP) w godzinach wczesnoporannych z Dworca Głównego PKP do Witomina Leśniczówki oraz uruchomienie w tym czasie dodatkowego kursu na wydłużonej trasie (w rezultacie wykorzystania dojazdów autobusów na linię 150 z zajezdni na Pogórzu Dolnym);
 • wydłużenie trasy linii nocnej N94 (Węzeł Franciszki Cegielskiej - Pogórze Górne) w godzinach23-24 o odcinek Witomino Leśniczówka - Węzeł Franciszki Cegielskiej oraz uruchomienie w tym czasie dodatkowego kursu na tej linii na wydłużonej trasie (w związku z wykorzystaniem zjazdów z linii 150 do zajezdni na Pogórzu Dolnym);
 • likwidacja wszystkich kursów zjazdowych autobusów, wykonywanych pod numerem 700 na trasach z Dworca Morskiego, Domu Marynarza i Witomina Leśniczówki do Kaczych Buków;
 • likwidacja kilku kursów dojazdowych autobusów z bazy PKM w Kaczych Bukach, wykonywanych pod numerem 740, na trasie z Kaczych Buków do Dworca Głównego PKP w soboty, niedziele i święta;
 • likwidacja wszystkich kursów dojazdowych autobusów z zajezdni na Pogórzu Dolnym do Chyloni, wykonywanych pod numerem 759;
 • likwidacja wszystkich kursów zjazdowych autobusów do bazy PKA, wykonywanych pod numerem 770, na trasie z Pustek Cisowskich do Pogórza Dolnego we wszystkie dni tygodnia;
 • uruchomienie kilku kursów zjazdowych autobusów do bazy PKA, pod numerem 770, na trasie z Witomina Leśniczówki do Pogórza Dolnego w poszczególnych dniach tygodnia w godzinach wieczornych.

Poza tym w dni robocze, w czasie popołudniowego szczytu, autobusy linii X nie będą obsługiwać pętli Karwiny Nowoliczlińska i po zatrzymaniu na przystanku Anyżowa 01, skręcą od razu na Obwodnicę, a w godzinach 14:30 - 18:00 trolejbusy linii 31 we wszystkich kursach skierowane zostaną do pętli Dąbrowa Miętowa.


Opracowanie: