W drugim kwartale przyszłego roku możliwe jest ponowne otwarcie Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku. Od roku najstarsza gdańska bazylika jest zamknięta. Z powodu pękających sklepień grozi jej katastrofa budowlana. Powstaje już specjalne rusztowanie, które ma wzmocnić konstrukcję.

Otwarcie planujemy z dużą ostrożnością i niepewnością - mówił RMF FM ojciec Michał Osek, przeor zakonu Dominikanów w Gdańsku. Wiadomo, już nie będzie ono możliwe wcześniej niż w marcu. Wiele zależy także od procedur związanych z finansowaniem prac, których celem jest ratowanie jedynego, niezniszczonego podczas II Wojny Światowej kościoła w historycznym centrum Gdańska. Bazylice grozi katastrofa budowlana.

Wydaje się, że jeżeli klasztor będzie miał zagwarantowane płynne finansowanie, dotacje, których oczekujemy, na które wnioski złożyliśmy, to pierwsza połowa roku, to będzie ten czas kiedy nastąpi częściowe otwarcie kościoła. Natomiast nie będzie to wcześniej niż w marcu - mówi RMF FM Osek.

Dominikanie planują częściowo otwarcie zamkniętej od dokładnie roku świątyni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie ona udostępniania jedynie w niedzielę. Dla wiernych dostępna ma być jednak jedynie nawa północna, ewentualnie także nawa główna bazyliki.

To ma związek z przyczyną degradacji kościoła. Ponad rok temu popękały w nim niektóre filary i sklepiania, zapadła się także posadzka. Aktualny, przedstawiony dziś stan badań, wskazuje na to, że przyczyną jest rozluźnienie się fundamentów pod filarami podtrzymującymi południową nawę bazyliki. To znaczy, że zaprawa, która wiąże kamienny fundament filarów kościoła, z biegiem czasu, przez te wszystkie wieku nastąpiła rozluźnieniu, nie spełnia już swojej roli. Ta przyczyna będzie oczywiście nadal badana. To jest dla nas też bardzo istotna kwestia, dlaczego akurat w tym rzędzie filary osiadają, a w nawie północnej nie. Być może są to po prostu jakieś niedociągnięcie związane z okresem budowy naszego kościoła w XIII wieku - mówi Osek.

Jedna z najstarszych świątyń Gdańska

Bazylika św. Mikołaja i Klasztor Dominikanów to jedna z najstarszych świątyń w Gdańsku, zarazem najstarsza bazylika w mieście. Powstała u schyłku XII wieku. Budowę istniejącego obecnie kościoła rozpoczęto jednak po 1348.

Bazylika jest trzynawową halą. Kościół przykryty został potrójnym dachem, nad każdą nawą z osobna.

We wnętrzu zachowane jest bogate wyposażenie gotyckie, renesansowe, barokowe i rokokowe. Świątynia jest też jedynym kościołem historycznego centrum Gdańska - Starego i Głównego Miasta - który nie został zniszczony przez Rosjan podczas działań wojennych, w marcu 1945 roku. Cześć przekazów mówi o tym, że bazylika została oszczędzona przez Armię Czerwoną właśnie ze względu na postać swojego patrona - św. Mikołaja. To ze względu na to, że postać tego świętego, darzona jest przez prawosławnych wiernych szczególną czcią.      

Opracowanie: