Czy podczas łączenia dwóch banków BPH S.A. i Pekao S.A. doszło do naruszenia praw konsumentów? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

UOKiK postanowił przyjrzeć się fuzji bankowych gigantów po medialnych doniesieniach i skargach klientów. Urząd sprawdzi, czy w związku z podziałem Banku BPH S.A. i przejęciem części jego praw i obowiązków przez Bank Pekao S.A. naruszone zostały prawa konsumentów.

Z napływających skarg wynika, że mogło dojść m.in. do nierzetelnego informowania dotychczasowych klientów Banku BPH S.A. o konsekwencjach fuzji. Wątpliwości UOKiK budzą także doniesienia dotyczące zmian funkcjonowania niektórych produktów utworzonego banku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi również, czy w związku z przenoszeniem danych klientów z systemu informatycznego BPH do Pekao nie doszło do błędnego rozliczania dokonywanych transakcji.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, Urząd może nakazać zaniechania kwestionowanej praktyki, a także nałożyć karę finansową do 10 procent ubiegłorocznego przychodu.