Zbliżający się rok szkolny będzie bardzo pracowity dla fińskich

nauczycieli. Do szkół wybiera się bowiem w wrześniu rekordowa liczba

trojaczków. Według oficjalnych danych naukę rozpocznie 36 trójek.

Niektóre z trojaczków zostaną na życzenie rodziców rozdzielone.

Istnieje obawa, że rodzeństwo może rozpraszać szkolnych kolegów.

Poza tym, według psychologów rozłąka nauczy samodzielności tych,

którzy od urodzenia istnieją niejako potrójnie.