Fundacja Rzecznik Praw Rodziców Karoliny i Tomasza Elbanowskich w końcu zwróciła pieniądze ministerstwu edukacji - dowiedział się reporter RMF FM Grzegorz Kwolek. Chodzi o ponad 50 tysięcy złotych.

Biuro prasowe resortu przekazało RMF FM, że "Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zwróciła do MEN łącznie 53 693,32 zł. Kwota ta obejmuje: środki wskazane do zwrotu w ramach kontroli KPRM, środki z końcowej weryfikacji wniosków o płatność oraz odsetki".

Najwyższa Izba Kontroli w czerwcu 2019 r. alarmowała, że środki, które były przeznaczone na badanie zmian w edukacji, były wydawane nieprawidłowo. Chodziło o sprawozdanie z wykonania budżetu ówczesnego MEN za rok 2018.

Kontrolerzy zakwestionowali wtedy wykonanie 21 umów dotyczących projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze" realizowanego przez fundację Elbanowskich. Chodziło m.in. o nieprawidłowo wystawione i opisane umowy, brak prawidłowych wniosków o płatność i błędne kwoty wypłat. NIK zarzuciła też MEN brak nadzoru nad projektem i fundacją.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców przez prawie dwa lata zwlekała ze zwrotem środków. Tomasz Elbanowski tłumaczył to odwołaniami od decyzji NIK i KPRM oraz brakiem odpowiednich pism z MEN.

Opracowanie: