Tego sprawdzianu obawiali się w większości najbardziej: w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie napisali test z matematyki. Na RMF 24 publikujemy arkusz zadań i propozycje odpowiedzi, opracowane dla Was przez pracowników Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie!

>>>> EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019. MATEMATYKA: POBIERZ ARKUSZ! <<<<


W środę - po zakończeniu sprawdzianu z języka obcego - opublikujemy arkusz i propozycje odpowiedzi dla zadań z języka angielskiego!


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019. JĘZYK POLSKI: ARKUSZ i ODPOWIEDZI! >>>>

Po raz pierwszy w historii

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W tym roku przystąpiło do niego ponad 377 tysięcy uczniów klas VIII z 12 700 szkół podstawowych w całym kraju.

Na początek zmierzyli się z testem z języka polskiego:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019. JĘZYK POLSKI: ARKUSZ i ODPOWIEDZI! >>>>

Na drugi dzień egzaminu zaplanowana została właśnie potyczka z matematyką, a w dniu trzecim i ostatnim uczniowie napiszą egzamin z języka obcego: w zdecydowanej większości - mowa o 94,98 procent - wybrali język angielski.

Wynik egzaminu - który będzie miał wpływ na przyjęcie ich do szkoły ponadgimnazjalnej - uczniowie poznają 14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2019 to pierwsza w historii sesja tego sprawdzianu. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji wygaszającej gimnazja i wydłużającej naukę w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.