W II rocznicę śmierci Jana Pawła II przy jego grobie odbyła się msza, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

W liturgii uczestniczyli między innymi współpracownicy papieża, przedstawiciele duchowieństwa z Watykanu i Rzymu oraz mała grupa pielgrzymów.

Na początku mszy kardynał Dziwisz powiedział: Dzień 2 kwietnia wpisał się na trwałe w naszą pamięć. Dwa lata temu umierał Sługa Boży Jan Paweł II. Odchodził do domu Ojca. To odejście dokonywało się na oczach całego świata i towarzyszył mu niezwykły, spontaniczny odruch żalu, ale i modlitwy, solidarności oraz wdzięczności wobec umierającego papieża.

"Pierwszą rocznicę jego błogosławionej śmierci przeżywaliśmy z jeszcze głębszą świadomością daru, jaki otrzymał Kościół w osobie Jana Pawła II. Odszedł do domu Ojca, ale nadal jest bardzo obecny w życiu całego Kościoła. Pierwszym świadkiem tej świadomości jest sam Ojciec Święty Benedykt XVI"- mówił osobisty sekretarz polskiego papieża.

Dzisiaj - dodał - w drugą rocznicę śmierci Sługi Bożego i jednocześnie w dniu zakończenia diecezjalnego etapu jego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego dziękujemy w sposób szczególny za dar świętości papieża, który przybył do Rzymu z dalekiego kraju - z naszej Ojczyzny - dodał Dziwisz.

W kazaniu kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, że świętość papieża "staje się najbardziej charakterystycznym, najbardziej rozpoznawalnym rysem jego postawy i służby". Były osobisty papieski sekretarz podkreślił, że "zmysł wiary Ludu Bożego trafnie rozpoznaje prawdę o jego świętości".

"W tych naszych czasach i w naszym świecie niezwykłym świadkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego był Jan Paweł II. Należał do grona uczniów i przyjaciół Pana. Poszedł za Nim. Utożsamił się z Jezusem i ze sprawą, dla której Syn Boży przyszedł na ziemię. Tej sprawie na imię człowiek. Z Jezusem związał całe swoje życie, od młodości. Jemu zaufał. W Nim złożył swoją nadzieję. Jezus był w centrum jego egzystencji. Jezus był dla niego wszystkim. Taką postawę człowieka nazywamy świętością" - mówił kardynał Dziwisz.

Dodał następnie: "Jan Paweł II należał do grona przyjaciół Jezusa, czyli do grona świętych. Ta przynależność nadawała sens i kierunek jego życiu, temu wszystkiemu, co zamierzał i co robił.

Zostawił Kościołowi wspaniałe encykliki i adhortacje, katechezy, homilie i przemówienia. Zostawił wspomnienie niestrudzonego głosiciela Ewangelii".

"Ale przede wszystkim zostawił nam dar swojej świętości. Jego świętość ubogaca duchowo cały Kościół, jest wyzwaniem dla każdego z nas, byśmy kroczyli tą samą drogą - drogą świętości, miłości i służby Bogu i człowiekowi" - powiedział kardynał Dziwisz.