Złe wiadomości dla Polaków spłacających kredyty w złotówkach. Będą one droższe, bo Rada Polityki Pieniężnej, po raz pierwszy od ponad roku, zdecydowała się podnieść stopy procentowe.

Podwyżka na szczęście nie jest duża – stopy rosną o 25 punktów bazowych. To minimalna podwyżka, jakiej może dokonać Rada. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów będzie wyższe.

Bankowcy już wcześniej spodziewali się takiej decyzji, dlatego jest ona zawarta w aktualnym oprocentowaniu.

Zdaniem większości ekonomistów w tym roku możemy mieć do czynienia z dwoma takimi podwyżkami. Jeżeli tak się stanie, a jest to prawdopodobne, koszty kredytów zdecydowanie wzrosną.