Żar leje się z nieba i dlatego jutro w całym kraju od godz. 11 do 22 będzie obowiązywać zakaz ruchu dużych ciężarówek. Zakaz dotyczy samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.