Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci zamieszkałe w danej gminie – wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącym zasad naboru do szkół i przedszkoli, o której pisze „Rzeczpospolita”. Gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, zadecyduje dochód na osobę w rodzinie.

Pierwszeństwo zyskają dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 539 zł na miesiąc. Nadal liczyć się będzie czy dziecko lub jego rodzice są niepełnosprawni. Dodatkowe punkty będą też dla dzieci samotnych rodziców lub z rodzin wielodzietnych.

Jak pisze "Rzeczpospolita" za te wszystkie kryteria dziecko dostanie po jednakowej liczbie punktów. Jeśli te kryteria nie wyłonią listy przedszkolaków, na kolejnym etapie rekrutacji znaczenia nabierze bliskość przedszkola względem miejsca zamieszkania lub pracy rodziców.

Rodzice zyskają też możliwość odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum a nawet liceum. Obecnie praktycznie nie można zakwestionować decyzji o nieprzyjęciu do przedszkola.  

Nowela podniesie też rolę wyników z obowiązkowego egzaminu z matematyki podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie obowiązkowo liczy się ocena z języka polskiego. Po zmianach będą dwa obowiązkowe przedmioty: polski i matematyka.

"Rzeczpospolita"

(mpw)