Do końca lutego ma zakończyć się audyt otwarcia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - informuje PAP. Audyty we wszystkich służbach specjalnych zapowiedział w listopadzie minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Zespół Prasowy ABW poinformował, że powołany 27 listopada zespół ma pracować do 29 lutego.

"27 listopada 2015 roku decyzją Szefa ABW powołano w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zespół kontrolny do spraw przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania niektórych jednostek organizacyjnych ABW w latach 2007-15. Termin zakończenia prac planowany jest na dzień 29 lutego 2016 roku" - podał zespół.

Mariusz Kamiński zapowiedział w listopadzie, że po powołaniu pełniących obowiązki szefów wszystkich służb przeprowadzą oni "działania audytowe". Jak ten audyt zostanie zakończony, wówczas informacje zostaną przekazane speckomisji i pani premier - zapowiedział wtedy minister. W ABW premier Beata Szydło krótko po objęciu urzędu odwołała szefa Agencji gen. Dariusza Łuczaka. Wiceszefem Agencji w miejsce odwołanych płk. Kazimierza Mordaszewskiego i Piotra Marciniaka został ppłk Norbert Loba. Na stanowisku pozostał płk Jacek Gawryszewski nadzorujący m.in. pion antyterrorystyczny.

Zmiany w ABW

Pełnienie obowiązków szefa ABW powierzyła prof. Piotrowi Pogonowskiemu. Premier zmieniła też szefa Agencji Wywiadu - gen. Macieja Hunię powierzając pełnienie obowiązków płk. Grzegorzowi Małeckiemu. Zmiany nastąpiły też w wojskowych służbach - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotra Pytla zastąpił p.o. szef Piotr Bączek, a szefa Służby Wywiadu Wojskowego gen. Radosława Kujawę - płk Andrzej Kowalski.

W CBA b. szefa Pawła Wojtunika, który podał się do dymisji, zastąpił jako p.o. szef Ernest Bejda, b. wiceszef Biura, gdy kierował nim Kamiński. Wiceszefami CBA w miejsce Janusza Czerwińskiego i Macieja Klepacza zostali płk Grzegorz Ocieczek - wiceszef ABW za poprzednich rządów PiS i Bogdan Sakowicz, wieloletni funkcjonariusz służb specjalnych, wicedyrektor jednego z departamentów, gdy szefem CBA był obecny minister koordynator służb specjalnych.