Wyższa izba niemieckiego parlamentu Bundesrat debatuje dziś nad złagodzeniem przepisów imigracyjnych. Do tej pory nie wiadomo, czy ta propozycja uzyska poparcie parlamentu. Jeśli tak się stanie, to rząd Gerharda Schroedera będzie mógł mówić o ogromnym sukcesie. Nowe prawo imigracyjne określa możliwości osiedlania się przez cudzoziemców, jak również sposoby ich integracji ze społeczeństwem niemieckim. Jeden z paragrafów mówi o ściąganiu do tego kraju fachowców, którzy mogliby zostać zatrudnieni na podstawie zielonej karty.

10:25