25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłacanie czternastej emerytury. Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wyniesie 1217,98 zł. ZUS przypomina, że nie trzeba składać żadnego wniosku, by je otrzymać.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS - poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł - wyjaśniła prof. Uścińska.

Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie na rękę wyniesie 1217,98 zł.

Terminy wypłaty tego świadczenia przez ZUS to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc - otrzymają "czternastkę" w październiku.

Czternasta emerytura nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" dla niesamodzielnych.

Rząd szacuje, że w tym roku na "czternastkę" może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.