Wbrew obietnicom rządu zmniejsza się ilość pieniędzy na rzecz chorych i niepełnosprawnych. To efekt decyzji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazał powiatom o 30 procent mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Renta niepełnosprawnych często nie wystarcza tymczasem nawet na podstawowe wydatki, a na dofinansowanie nie mają obecnie szans.

Oszczędności PFRON-u odczuje na sobie między innymi pół tysiąca niepełnosprawnych tylko na terenie powiatu olsztyńskiego. Przede wszystkim zawiesiliśmy wysyłanie osób dorosłych na turnusy rehabilitacyjne. Również wstrzymaliśmy wypłaty na zakup komputerów - mówi Arkadiusz Paturej, dyrektor olsztyńskiego Centrum Pomocy Rodzinie:

Według rzecznika PFRON-u, oszczędności to nie urzędnicze "widzimisię", ale konieczność, podyktowana po pierwsze: obowiązkiem przeznaczenia większych środków dla 10 tysięcy pracodawców, ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a po drugie: większymi środkami dla 35 tysięcy niepełnosprawnych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i ubiegają się o refundację składek ZUS.

W tym roku PFRON wspiera bowiem głównie aktywność zawodową i edukacyjną niepełnosprawnych. Efektem są cięcia wydatków na zakup specjalnych samochodów, środków dydaktycznych dla niepełnosprawnych dzieci, sprzętu rehabilitacyjnego i środków na turnusy rehabilitacyjne.

Jednym z wielu niepełnosprawnych, którzy ucierpią w wyniku oszczędności PFRON-u, jest 27-letni Krzysztof z Lublina, który ma wrodzoną, nieoperacyjną wadę serca. Mężczyzna niestety nie ma szans pojechać na turnus rehabilitacyjny. Krzysztof złożył wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale otrzymał odmowę i to bez prawa odwołania się od niej.

Dyrektor lubelskiego MOPR-u Antoni Rudnik zaznacza, że odmowa dofinansowania takiego wyjazdu nie jest złą wolą pracowników ośrodka. W ubiegłym roku na turnusy rehabilitacyjne mieliśmy ponad 1,5 mln zł. W tym roku mam 500 tys. zł. Stąd taka mała liczba osób, które dostaną takie dofinansowanie - wyjaśnia. Pana Krzysztofa niestety nie stać na wyjazd. Jego miesięczna renta wynosi zaledwie 502 złote.

Z dyrektorem MOPR-u w Lublinie oraz panem Krzysztofem rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Kot:

PFRON zapewnia jednak, że samorządy dostaną dodatkowy zastrzyk gotówki w drugiej połowie roku.