​Jak pokazuje badanie Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, co roku do Polski przyjeżdża ponad dwa miliony obywateli Ukrainy.

Badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich wywiadów, w których wzięło udział 850 Ukraińców, przyjechali oni do Polski głównie w celach zarobkowych.

Pośród analizowanych zagadnień pojawiły się między innymi te, czy Ukraińcy zamierzają zostać w Polsce na stałe, co wpłynęło na ich decyzję o przyjeździe do Polski, jak zmieniły się ich oczekiwania finansowe, czy obywatele Ukrainy integrują się z Polakami oraz co myślą o przyszłości swoich dzieci w Polsce.

Wyniki badań wskazują między innymi, że największą grupę przyjeżdżających do Polski Ukraińców stanowią mężczyźni z zawodowym wykształceniem.

Z badań wynika, że około 1/3 przebywających w Polsce Ukraińców chciałaby zostać tu na stałe. Dotyczy to głównie osób młodych, które przyjechały do Polski do pracy lub na studia. Najwięcej obywateli Ukrainy przebywa w dużych ośrodkach miejskich, szczególnie w województwie mazowieckim.

Częściej chęć pozostania w Polsce deklarują osoby, które przyjechały ze wschodu Ukrainy oraz te, które przyjechały tu na studia i często całe dorosłe życie spędziły już w Polsce. Młode osoby często deklarują, że to właśnie w Polsce jest ich całe obecne życie: rodzina i przyjaciele.