Policjanci ze Szczecina zabezpieczyli cenne zabytki archeologiczne, liczące około 2 tysiące lat. Kilkanaście cennych przedmiotów wykonanych z brązu ktoś wystawił je na jednym z portali aukcyjnych.

Zabytki zostały przywiezione bez pozwolenia przez kobietę z Ukrainy. Zatrzymane artefakty zostały przebadane przez archeologów w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że część zabytków archeologicznych pochodzi z okresu późnego cesarstwa rzymskiego z II w.n.e., najcenniejsze jednak rzadkie fibule, datowane na 5-7 w. n. e. pochodzą z okresu wędrówki ludów.

Na wywóz historycznych i kulturowych dóbr z terytorium Ukrainy potrzebne jest zezwolenie, brak powiadomienia władz celnych zagrożony jest karą od 3 do 7 lat pozbawienia wolności i konfiskatą przedmiotów zgodnie z art. 201 § 1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Według prawa polskiego przywiezienie zabytku do kraju nie jest karalne, kobieta więc w Polsce nie będzie odpowiadać karnie.

(j.)