Na przejściu granicznym w Hrebennem celnicy udaremnili przemyt 22,5 tys. paczek papierosów z Ukrainy o wartości około 180 tys. Przemyt znajdował się w ciężarówce, wiozącej sprasowane trociny. Gdyby papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie 250 tys. zł z tytułu niezapłaconych podatków.

Próby przemytu papierosów na wschodniej granicy na Lubelszczyźnie nasilają się. O ile w całym ubiegłym roku celnicy w tym regionie zatrzymali około 10 mln paczek, to w tym roku, do tej pory już około 11 mln paczek.