Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do spółki, której szefem jest były minister skarbu Aleksander Grad. Chodzi o firmę PGE EJ, która ma budować pierwszą polską elektrownię atomową. Od rana funkcjonariusze CBA analizują dokumenty przetargowe spółki z ostatnich lat.

Chodzi o zamówienia z wolnej ręki dotyczące kwestii doradczych. W ostatnich trzech latach spółka podpisywała kontrakty doradcze z różnymi podmiotami. CBA chce sprawdzić, czy nie doszło przy tym do obejścia ustawy o zamówieniach publicznych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zastanawia również fakt, że spółka Skarbu Państwa sponsoruje choćby sport, a nie wylała jeszcze nawet fundamentów pod elektrownię jądrową.

Jak dowiedział się w CBA reporter śledczy RMF FM Roman Osica, kontrola - mimo że nie ma jeszcze żadnych konkretnych zarzutów - nie jest przypadkowa. Agenci dają sobie trzy miesiące na jej przeprowadzenie. Wtedy ma przyjść czas na wnioski.

Grad: Jestem zadowolony z działań CBA

Po upublicznieniu informacji o kontroli CBA oświadczenie wydał zarząd spółki PGE Energia Jądrowa S.A., na którego czele również stoi Aleksander Grad. Wyrażam zadowolenie z faktu, że CBA przeprowadzi kontrole zamówień publicznych prowadzonych w spółce za okres ostatnich trzech lat, a więc przed objęciem przeze mnie funkcji prezesa zarządu - takie słowa byłego ministra cytuje zarząd w oświadczeniu.

Spółka poinformowała także, że w najbliższych latach planuje wiele postępowań przetargowych i "korzystanie z ochrony antykorupcyjnej jest w takim projekcie niezbędne".

Mają wybudować pierwszą polską elektrownię jądrową

PGE Energia Jądrowa odpowiada za realizację linii biznesowej energetyki jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE. Podlega jej spółka celowa PGE EJ1, która odpowiada za działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

PGE EJ1 odpowiada także za wybór partnera, z którym utworzy konsorcjum do budowy siłowni, oraz za przetarg na dostawcę technologii, który ma zostać rozpisany w tym, a zakończony w 2013 roku. Również do końca 2013 roku ma być znana ostateczna lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Na krótkiej liście kandydatów znajdują się: Żarnowiec i Choczewo na Pomorzu oraz Gąski w Zachodniopomorskiem.