Prezydent Bydgoszczy podpisał z Urzędem Skarbowym i ZUS-em umowę, która ułatwi życie mieszkańcom ubiegającym się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne. To pierwsze takie porozumienie w kraju - skróci drogę administracyjną i wyeliminuje konieczność ciągłego donoszenia dokumentów.

Ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych co miesiąc korzysta prawie 18 tysięcy bydgoskich rodzin. Do tej pory każdy, kto starał się np. o dodatek pielęgnacyjny i potrzebował zaświadczenia ze skarbówki lub ZUS-u, sam musiał postarać się o te dokumenty i zanieść je do odpowiedniego oddziału Urzędu Miasta.

Teraz będzie łatwiej - urzędnicy sami zwrócą się z prośbą o potrzebne dokumenty do poszczególnych instytucji. Papiery zostaną przefaksowane lub w razie konieczności przesłane pocztą.

Dla bydgoszczan oznacza to koniec bieganiny między różnymi urzędami, a dla samych urzędników - łatwiejszą weryfikację wniosków i w rezultacie skrócenie procedury wydawania decyzji.

(abs)