Nowy szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik będzie chroniony przez BOR. Taką decyzję podjął minister spraw wewnętrznych i administracji.

Nnowego szefa CBA trzeba chronić przed gangsterami. Wiele grup przestępczych, które zostały rozbite również dzięki działalności Pawła Wojtunika, wydało na niego wyrok śmierci.

Jako szefowi CBŚ Wojtunikowi przysługiwała ochrona wizerunku. Jako szefowi CBA nie przysługuje, stąd potrzeba ochrony BOR. Premier zasugerował także, że nie będzie to jedyna osoba, jaka zostanie otoczona specjalną opieką: Jesteśmy zdeterminowani, żeby położyć ostatecznie , w sposób bardzo przejrzysty kres temu, co nielegalne, wątpliwe, szkodliwe społecznie, a co dotyczy hazardu w Polsce. Nie wykluczam, że ochrona w związku tym będzie potrzebna wielu osobom. Na razie nie wiadomo, jakie to będą osoby.