Mimo braku wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polscy wynalazcy odnieśli sukces na targach wynalazczości w Brukseli - BRUSSELS INNOVA 2016. Na 50 polskich wynalazków 24 otrzymały złote medale, a 3 srebrne. Podczas targów nasi wynalazcy krytykowali resort nauki, które po raz pierwszy od 24 lat nie przyznał im dofinansowania na udział w targach. Sami musieli pokryć koszty transportu i udziału w imprezie.

To mnie boli, bo po raz pierwszy pozwoliłem sobie napisać do ministerstwa nauki, że warto to wspierać, żeby było lżej takim instytucjom jak nasza i nawet tym przemysłowym, bo to są pewne koszty. Szkoda, że ministerstwo nie wyczuło. Są pieniądze dla przedsiębiorców, na misje, na inne, nie znalazły się na wsparcie tychże organizacji - mówił w rozmowie z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginon Ryszard Chmielewski z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Polacy prezentowali różnorodne wynalazki np. z dziedziny medycyny. To biodegradowalne aerożele chitozanowe, stosowane jako rusztowania do hodowli komórek ludzkich. Nasz wynalazek ma służyć jako podłoże do hodowli nowych tkanek w celu wyhodowania narządu bądź jego fragmentu, aby zastąpić utraconą tkankę, fragment tkanki czy narządu np. w wypadku - mówiła Julia Radwan-Pragłowska z Politechniki Krakowskiej.

Inne wynalazki to m.in. maska, która ułatwi leczenie chrapania. Znakomitość naszego wynalazku polega na tym, że możemy badać osobno każdy otwór oddechowy. Ten prawdziwy, czyli nos, każdy otwór, każde nozdrze, ale również jamę ustną - mówił Andrzej Kukwa, szef Kliniki Laryngologii w Olsztynie.

Wśród wynalazków znalazł się także instrument szybko diagnozujący białaczkę u psa. My proponujemy tak prosty test jak test ciążowy praktycznie, który w ciągu 5 minut każdy weterynarz mógłby zastosować i otrzymać wynik czy jest chłoniak u psa czy nie - mówi Arkadiusz Miazek z Polskiej Akademii Nauk.

Przypomnijmy - po raz pierwszy od 24 lat nasi wynalazcy nie otrzymali dofinansowania z ministerstwa nauki. Jak ujawniła w rozmowie z korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon Barbara Haller - oficjalny przedstawiciel Polski na międzynarodowe targi wynalazczości w Brukseli - BRUSSELS INNOVA 2016, chodzi o 200 tys. złotych, co daje dofinansowanie w kwocie 3,5 tys. zł na jeden projekt. Na targach prezentowanych było 50 polskich wynalazków. Z powodu braku dofinansowania, liczba ta była o połowę mniejsza niż w latach poprzednich. Ministerstwo nauki nie poinformowało, dlaczego odmówiło wsparcia naszym wynalazcom.

(abs)