Adwokat Mariusza Trynkiewicza zapowiedział, że złoży zażalenie na wczorajsze postanowienie sądu dotyczące objęcia jego klienta działaniami operacyjno-rozpoznawczymi po wyjściu z więzienia 11 lutego. Sąd zakazał też Trynkiewiczowi opuszczania kraju.

Działania operacyjno-rozpoznawcze i zakaz opuszczania kraju to zabezpieczenie do czasu prawomocnej decyzji sądu w sprawie ewentualnego uznania Trynkiewicza za osobę niebezpieczną i izolowaniu go po odbyciu kary 25 lat więzienia.

Jak powiedział pełnomocnik Trynkiewicza - Marcin Lewandowski. na złożenie zażalenia ma siedem dni.

Pytany, czy stanie się to jeszcze w dziś, odpowiedział, że obecne przygotowuje uwagi i zastrzeżenia dotyczące dwóch opinii biegłych: psychiatryczno-psychologicznej i seksuologicznej ws. jego klienta. Te uwagi i zastrzeżenia musi przygotować w piątek. Ma na to czas do północy. Może je wysłać pocztą. Zapowiedział jednocześnie, że do poniedziałku nie poinformuje mediów o tym, że uwagi i zastrzeżenia już zostały wysłane.

Jak podkreślił Lewandowski, opinie są obszerne i szczegółowe. Zawierają szereg specjalistycznych informacji z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. W związku z tym musiał skonsultować się ze specjalistami w tych dziedzinach.

Do sądu wpłynęło inne zażalenie pełnomocnika Trynkiewicza. Jak poinformował rzecznik sądu apelacyjnego w Rzeszowie Roman Skrzypek, chodzi w nim o wydłużenie czasu na złożenie uwag i zastrzeżeń do opinii biegłych. Rzeszowski sąd okręgowy odrzucił ten wniosek. Informację o złożeniu zażalenia w tej sprawie potwierdził także wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Andrzej Borek.

Nawet w przypadku izolacji, będzie tymczasowo będzie na wolności

Opinie biegłych ws. Trynkiewicza wpłynęły do sądu w ubiegły piątek. M.in. na ich podstawie będzie rozpatrywany wniosek o uznanie Trynkiewicza za osobę z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającą zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Termin rozprawy wyznaczono na poniedziałek, 10 lutego. Nawet w przypadku decyzji o izolacji - do czasu jej uprawomocnienia - Trynkiewicz będzie tymczasowo przebywał na wolności.

By temu zapobiec, dyrektor więzienia, w którym osadzony jest Trynkiewicz wnioskował o pozostawienie go w izolacji do czasu uprawomocnienia się ewentualnej decyzji sądu uznającej go za osobę niebezpieczną. Jednak wczoraj rzeszowski sąd zdecydował, że Trynkiewicz 11 lutego może wyjść z więzienia, ale ma być objęty działaniami operacyjno-rozpoznawczymi i nie może opuszczać kraju. Dyrekcja zakładu karnego nie podjęła jeszcze decyzji ws. zażalenia na to. Jeżeli któraś ze stron złoży zażalenie na wczorajszepostanowienie sądu zostanie ono rozpatrzone przez sąd odwoławczy.

W poniedziałek sąd ma rozpatrywać główny wniosek dyrektora więzienia o uznanie Trynkiewicza za osobę z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającą zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Dzień później skazanemu kończy się 25-letnia kara pozbawienia wolności.

Trynkiewicz to pedofil skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na 25 lat więzienia.