Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą formalności związane z budową domu do 70 m kw. - poinformowała w piątek Kancelarii Prezydenta RP. Ustawa zakłada możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Jak przypomniała Kancelaria, podstawowym założeniem ustawy jest wyodrębnienie szczególnej kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których budowa nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, a ponadto nie będzie podlegała kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wskazała, że na podstawie nowych przepisów, wybudowanie domu do 70 metrów kwadratowych nie będzie wymagało pozwolenia na budowę, trzeba będzie to jedynie zgłosić. Budynek musi mieć nie więcej niż dwie kondygnacje i budowa ma być prowadzona z w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Jeden dom na 500 metrów kwadratowych działki

Zgodnie z nowelą, liczba projektowanych budynków nie mogłaby być większa niż jeden na każde 500 m kw. powierzchni działki, co ma gwarantować, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli - dodała KPRP.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana miała być w ciągu 21 dni.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.