Sejm odrzucił główne senackie poprawki do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy, w tym tę dotyczącą cyklicznych sprawozdań z przebiegu inwestycji. Izba zaakceptowała natomiast pięć redakcyjnych poprawek Senatu. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Sejm uchwalił 14 października. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy, stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (z Białorusią, Rosją, Ukrainą). Senat przyjął tę ustawę w środę, wprowadziwszy do niej 13 poprawek.

Dziś nad poprawkami głosował Sejm. Posłowie odrzucili większość z nich i przyjęli pięć o charakterze techniczno-legislacyjnym.

Odrzucone poprawki

Wśród odrzuconych ośmiu poprawek była m.in. ta wprowadzająca zapis, zgodnie z którym "przez cały okres realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, co trzy miesiące minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz pełnomocnik (ds. przygotowania realizacji budowy zabezpieczenia - przyp. red.) przedstawiają Sejmowi pisemne i ustne sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz jej użytkowania".

Inna poprawka zakładała, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Sejm ją odrzucił, zachowując tym samym brzmienie przepisów, zgodnie z którym prawo to nie będzie stosowane, a kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Kolejna senacka poprawka skreślała artykuł ustawy, według którego informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zabezpieczenia miały nie stanowić informacji publicznej i nie podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów. Sejm odrzucił tę propozycję i tym samym zachował przepis o niejawności technicznych aspektów zapory.

Pilna budowa zapory na granicy

Przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ustawa ma umożliwić pilną budowę zapory w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią. Zakłada ona, że inwestycja będzie celem publicznym, a formalnym inwestorem będzie komendant główny Straży Granicznej. Będzie on mógł powołać pełnomocnika ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Szacowany koszt budowy zapory to 1 mld 615 mln zł. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln zł na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria).