Rysuje się kompromis w sprawie polskiej strefy zapowietrzonej, ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń – ustaliła dziennikarka RMF FM. Miałyby zostać z niej wyłączone powiaty z dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego.

Takie rozwiązanie oznaczałoby, że będzie można eksportować wieprzowinę z całego Mazowsza i Lubelszczyzny.

W dalszym ciągu trwają jednak rokowania dotyczące województwa podlaskiego i restrykcji, które będą tam obowiązywać. Komisja Europejska proponuje stworzenie w Podlaskiem dwóch stref: zakażonej i buforowej. Ta pierwsza objęłaby powiaty wokół miejsca skażenia (tj. padłych dzików). Obowiązywałby tam ścisły monitoring i zakaz transportu oraz eksportu świń. Strefa buforowa rozciągałaby się 35-40 km od strefy skażonej. Restrykcje w tej strefie miałyby być łagodniejsze.

Zakaz importu z końcem stycznia

Przypomnijmy, że Rosja zażądała 29 stycznia od Unii Europejskiej, aby nie certyfikowała wieprzowiny wysyłanej do Rosji, co oznacza w praktyce wprowadzenie przez Moskwę zakazu importu takiego mięsa. Powodem było wykrycie na Litwie dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików.

W lutym dwa przypadki ASF u dzików stwierdzono również w Polsce, blisko granicy z Białorusią. W efekcie służby weterynaryjne wyznaczyły strefy buforowe, obejmujące kilka powiatów w woj. podlaskim, lubelskim i mazowieckim, wzdłuż granicy z Białorusią. Na tym terenie zwierzęta muszą być m.in. trzymane w zamkniętych pomieszczeniach, a mięso z tego terenu nie może być eksportowane za granicę. Zgodnie z wymogami unijnymi mięso z takiej strefy musi być też specjalnie oznaczone.

(mal)