Zgodnie z projektem nowej ustawy akcyzowej gaz ziemny (CNG), jako wchodzący na rynek nowy rodzaj paliwa do samochodów, będzie objęty akcyzą na poziomie 7 groszy za 1 metr sześcienny – zapowiedział wiceminister finansów Jacek Kapica w rozmowie z „Gazetą Prawną”. Cena paliwa wzrośnie przez to o 5 procent.

To będzie tylko nieznaczna podwyżka. W porównaniu z cenami benzyny i LPG gaz ziemny nadal będzie atrakcyjnym paliwem - przekonuje wiceminister.

Kapica zapowiada ponadto zwolnienie z opodatkowania akcyzą zapasów wyrobów tytoniowych oraz wprowadzenie akcyzy na węgiel i koks. Podatek od tych nośników energii zaczniemy jednak płacić dopiero od 1 stycznia 2012 r.

Przedstawiciel resortu finansów tłumaczy też, że ustawa o zwrocie akcyzy od samochodów sprowadzanych z UE jest potrzebna. Osoby, które otrzymały zwrot akcyzy z urzędu celnego, nie są świadome tego, że od takiego zwrotu trzeba zapłacić PIT. Specjalna ustawa wprowadzi zwolnienie z tego podatku również dla tych, którzy wcześniej taki zwrot otrzymali - tłumaczy Kapica.