Rząd przyjął projekt ustawy o zwrocie części akcyzy na samochody sprowadzane z krajów UE. Projekt określa zasady zwrotu za samochody starsze niż dwuletnie, zakupione od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r.

Wartość zwrotu ma stanowić różnicę kwoty akcyzy obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1 grudnia 2006 r. oraz kwoty podatku akcyzowego obliczonego według stawek akcyzy - 3,1 proc. i 13,6 proc., w zależności od pojemności silnika. W obliczeniach tych uwzględniono również średnią wartość rynkową samochodu.

Decyzję w sprawie ustalenia wartości rynkowej pojazdu ma podejmować urząd skarbowy, posługując się tabelarycznymi wykazami cen w danym miesiącu oraz opinią biegłych.

Resort finansów szacuje, że budżet państwa straci na zwrotach ok. 580 mln zł. Od 1 maja 2004 r. sprowadzono do Polski ponad 2,4 mln samochodów, za co pobrano ok. 2,5 mld zł akcyzy.