Masz lub planujesz kupić samochód elektryczny i podróżujesz autostradami albo drogami ekspresowymi? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma dobre informacje: w 2022 roku powstaną 44 nowe stacje do ładowania "elektryków".

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, pod koniec listopada 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1813 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3544 punkty - najczęściej każda stacja posiada więcej niż niż jeden punkt). 

31 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. 

Stacje na MOP-ach

W ostatnim kwartale ubiegłego roku uruchomione zostały cztery stacje ładowania pojazdów elektrycznych na tzw. MOP-ach, czyli Miejscach Obsługi Podróżnych. GDDKiA zleca budowę stacji i jest ich właścicielem, ale obsługują je zewnętrzne firmy.

Każda ze stacji powinna posiadać minimum dwa punkty ładowania, każdy o mocy nie mniejszej niż 50 kW.

44 nowe stacje w 2022 roku

Do końca tego roku planowane jest otwarcie kolejnych 44 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na MOP kat. I: