Z uwagi na rozmiary awarii wodociągu, do której doszło w okolicy ronda Dżochara Dudajewa normalna dostawa wody może zostać przywrócona około godz. 15 - przekazał rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marek Smółka.

Rzecznik prasowy MPWiK Marek Smółka podkreślił, że brygady MPWiK intensywnie pracują nad usunięciem awarii magistrali wodociągowej Pasma Pruszkowskiego w Al. Jerozolimskich na wysokości ul. Popularnej.

Sytuacja okazała się bardziej skomplikowana, niż wcześniej przypuszczaliśmy. Pęknięcie jest wzdłuż spodu magistrali i ma 10 m długości. Pracownicy spawają uszkodzoną rurę. Zakładamy, że te roboty zostaną zakończone ok. godz. 11 - powiedział. Wskazał, że następnie trzeba będzie przeprowadzić próby ciśnieniowe. Dlatego wznowienie dostawy wody może nastąpić ok. 15.

Z uwagi na miejsce awarii bez wody są: Piastów, Michałowice, Ursus i Pruszków. W części Ursusa i Pruszkowa jest zabezpieczona dostawa wody do pierwszego piętra budynków wielorodzinnych z ujęć awaryjnych, w tych rejonach nie będzie wody na wyższych piętrach.

MPWiK przekazał, że w rejonach gdzie nie ma możliwości awaryjnej dostawy wody zostały zabezpieczone beczkowozy.

Do awarii magistrali doprowadzającej wodę do Pasma Pruszkowskiego doszło w czwartek rano. Wskutek zdarzenia zalane zostało skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i ul. Popularnej.