Sąd zdecydował o aresztowaniu 3 trzech osób podejrzanych o przyjmowanie łapówek – poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski. Wśród aresztowanych jest syn senatora RP Stanisława Koguta.

Co ważne, sąd w całej rozciągłości podzielił argumentację prokuratora sformułowaną we wniosku o areszt uznając, że zebrany materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił popełnienie przestępstwa - powiedział prok. Łubniewski.

Trwa jeszcze posiedzenie sądu ws. aresztu czwartego podejrzanego. Wobec piątego podejrzanego prokuratura jeszcze wczoraj zastosowała tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz wyjazdu za granicę.

Zatrzymano pięć osób podejrzewanych o korupcję

Całą piątkę zatrzymało we wtorek CBA w wyniku własnych działań operacyjnych i śledczych Biura, które były prowadzone od roku w dwu wątkach korupcyjnego śledztwa na dużą skalę. We wtorek i w środę trwały wielogodzinne przesłuchania w prokuraturze. 

Podejrzani mieli przyjąć łapówki na łączną kwotę 1 mln 170 tys. zł. Przestępstwa polegały na przyjmowaniu korzyści majątkowych, podejmowaniu się przez podejrzanych pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za takie korzyści, przyjmowaniu obietnicy korzyści majątkowej.

Chcą postawić zarzuty także senatorowi Kogutowi

Prokuratura chce postawić zarzuty także senatorowi Kogutowi. Według śledczych, miał on wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to - napisano w komunikacie PK - "senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 1 miliona złotych", przy czym połowa tych pieniędzy "została przyjęta w formie darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której senator pełnił funkcję prezesa zarządu".

Prokuratura chce też Kogutowi postawić zarzut przyjęcia korzyści majątkowej o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych "w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP S.A. w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym", na mocy której "krakowska firma miała otrzymać 4 miliony 400 tysiące złotych jako udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie".

Trzeci zarzut dotyczy z kolei "pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą". Według prokuratury Kogut miał "pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty w zamian za korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych w postaci wyposażenia oświetlenia obiektów sportowych należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Wczoraj senator PiS zrzekł się immunitetu, bo - jak stwierdził - jest "człowiekiem honoru". We wtorek PiS zawiesił go w prawach członka partii.

(m)