W ciągu 48 godzin Stany Zjednoczone mają przedstawić Radzie Bezpieczeństwa projekt nowej rezolucji w sprawie Iraku – donosi AFP, cytując źródła dyplomatyczne w Nowym Jorku. W rezolucji Rada przyjmuje do wiadomości istnienie tymczasowej Rady Zarządzającej w Iraku oraz powołuje do życia misję pomocy ONZ w Iraku.

Stany Zjednoczone - powiedzieli AFP dyplomaci z krajów członkowskich RB – już w zeszły piątek formalnie poinformowały o projekcie pięciu stałych członków Rady: Chiny, USA, Rosję, Wielką Brytanię, Francję.

W zeszłym tygodniu rosyjski minister spraw zagranicznych Igor Iwanow opowiedział się za możliwie szybkim przyjęciem przez Radę Bezpieczeństwa ONZ nowej rezolucji irackiej, uznającej obecną Radę Zarządzającą, która współdziałałaby z ONZ w zapewnieniu demokratycznych i stabilnych rządów.

Tymczasem – jak sugerują analitycy ośrodka badawczego Stratfor - dwudniowe zajścia w Basrze w miniony weekend, spowodowane brakiem paliwa i przerwami w dostawach prądu, mogą mieć znaczenie strategiczne dla sił koalicyjnych w tym kraju. Stanie się tak, jeśli się okaże, że były inspirowane i rozszerzą się na inne regiony Iraku, zamieszkane przez szyitów.

Basra jest drugim co do wielkości miastem Iraku, zamieszkanym przez szyitów, w którym za bezpieczeństwo odpowiadają Brytyjczycy. W zajściach zginęło dwóch Irakijczyków, uczestników demonstracji oraz cywilny pracownik brytyjski, rozwożący pocztę.

18:55