Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej przeszukania w związku ze śledztwem w tzw. "aferze melioracyjnej". Agenci zabezpieczyli obszerną dokumentację, również w wersji elektronicznej, która zostanie poddana szczegółowej analizie.

10 września na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kilkanaście przeszukań w postępowaniu dotyczącym tzw. "afery melioracyjnej" - poinformowała prokuratura krajowa. 

Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty dotyczące działań fundacji All Sports Promotion nie tylko w siedzibie PZPN-u, ale także w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w siedzibach prywatnych firm, a także kilku miejscach zamieszkania osób fizycznych. 

Nieprawidłowości z umowami

Przeszukania mają związek ze śledztwem w sprawie tzw. "afery melioracyjnej". Chodzi o nieprawidłowości finansowe przy umowach reklamowych zawieranych przez fundacje All Sports Promotion z zakładami chemicznymi. 

Prokuratura ustaliła, iż "część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z Fundacją All Sports Promotion (działającą w imieniu AZS Koszalin S.A.) nie trafiała do AZS Koszalin S.A. Środki te zostały przelane na konto innej fundacji, a następnie przekazane na rzecz spółki i wypłacone przez jej wspólników". Szkody wynikające z nieprawidłowości szacowane są na ok. 2 miliony złotych. 

Zatrzymano 7 osób

W lipcu 2019 roku w związku ze sprawą zatrzymano 7 osób, które usłyszały zarzuty "prania pieniędzy". Ponadto sześć osób oskarżono o popełnienie oszustwa co do mienia znacznej wartości. Wśród zatrzymanych był prezes fundacji All Sports Promotion Łukasz B. oraz radca prawny i doradca podatkowy Michał D. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wówczas środki zapobiegawcze. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania. 

Opracowanie: