List otwarty dot. sytuacji społeczności LGBTI i innych mniejszości w Polsce opublikowało 50 ambasadorów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych. W piśmie m.in. wyrażają "poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej" w kwestii problemów, z jakimi mierzą się w Polsce mniejszości seksualne, i podkreślają, że szacunek dla praw człowieka "zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją". Informując za pośrednictwem Twittera o liście, ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podkreśliła: "Prawa człowieka to nie ideologia".

List 50 ambasadorów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych rozpoczyna się deklaracją poparcia dla "starań o uświadamianie opinii publicznej" w kwestii problemów, jakie dotykają w Polsce społeczność LGBTI i inne mniejszości.

"Pomimo odwołania tegorocznej Warszawskiej Parady Równości, która ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne nie mogła odbyć się w przewidzianym terminie, chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski - w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze" - zaznaczają autorzy listu.

Dalej podkreślają: "Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka".

"Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans" - piszą sygnatariusze listu i zaznaczają: "Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów".

"Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową" - podkreślają dyplomaci.

List kończą słowami: "Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać".

Tekst listu otwartego 50 dyplomatów ws. sytuacji społeczności LGBTI i innych mniejszości w Polsce znajdziesz TUTAJ >>>>

Ambasador USA: "Prawa człowieka to nie ideologia"

Pod listem podpisało się 50 akredytowanych w Polsce ambasadorów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych. Poinformowała o nim - za pośrednictwem Twittera - ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher.

"Prawa człowieka to nie ideologia - są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza" - podkreśliła Mosbacher w tweecie.

Pod listem otwartym podpisali się: ambasadorowie Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Dominikany, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii i Włoch, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii i Delegat Generalny Rządów Walonii-Brukseli, reprezentanci Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji i Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji.

Jak podano, sporządzenie listu koordynowała Ambasada Królestwa Belgii w Polsce.